Μεταλλικές κατασκευές

Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας τεχνικούς, για την μελέτη – εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών. Διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία συγκόλησης και όργανα μετρήσεων, για την εγγυημένη σε αξιοπιστία και ποιότητα  υλοποίηση της κατασκευής, και πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμα και στον προυπολογισμό του έργου.

Δίκτυα Οπτικών Ινών

Οι οπτικές ίνες λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν, όπως πολύ υψηλές ταχύτητες, μηδενικές απώλειες, προστασία από παρεμβολές θορύβων, κ.α. χρησιμοπιούνται από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε δίκτυα ευρείας περιοχής και σε δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, από δημόσιους οργανισμούς σε υλοποιήσεις δικτύων με υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητα και ασφάλεια μετάδοσης, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, από μεγάλες  ιδιωτικές εταιρίες σε τοπικά δίκτυα, και τέλος σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπου προτιμούνται λόγω της υψηλής ανοχής σε βιομηχανικό θόρυβο.

Η Ergomak διαθέτει υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας τεχνικούς, για την εγκατάσταση και μέτρηση οπτικών ινών. Διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία συγκόλησης και όργανα μετρήσεων, για την άρτια λειτουργικά και ποιοτικά  υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών.

Τηλεπικοινωνιακές υποδομές - Κεραίες

Η εταιρεία μας διαθέτει υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας τεχνικούς, για την μελέτη – εγκατάσταση μεταλλικών πύργων κεραιών. Διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία συγκόλησης και όργανα μετρήσεων, για την εγγυημένη σε αξιοπιστία και ποιότητα  υλοποίηση της κατασκευής, και πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμα του έργου.

Ergomak Τεχνική - μελέτη και κατασκευή μεταλλικών τηλεπικοινωνιακών πύργων.

Έργα Φυσικού αερίου

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο με πολυετή εμπειρία τεχνικό προσωπικό, για την μελέτη – εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου. Διαθέτουμε τα κατάλληλα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων, για την εγγυημένη σε ασφάλεια, αξιοπιστία και ποιότητα  υλοποίηση της εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου, και πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμα του έργου.