Η εταιρεία ΕΡΓΟΜΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε τον Δεκέμβρη του 2017 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στους τομείς των τεχνικών-κατασκευαστικών εργασιών, με βασικό της άξονα τα έργα φυσικού αερίου, την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τη μελέτη-υλοποίηση μεταλλικών κατασκευών. Η εταιρεία μας, συνεργάζεται, από την αρχή της δημιουργίας της, με μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις του τομέα της τεχνολογίας και των κατασκευών, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος μας είναι η προσφορά ολοκληρωμένων τεχνικών και κατασκευαστικών λύσεων, σε συνδυασμό με την άψογη παρουσίαση του τελικού έργου. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία επί του αντικειμένου δραστηριοποίησης που απέκτησε η εταιρεία, με την αδιάκοπη λειτουργία της, εξασφαλίζουν τη παροχή υπηρεσιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη, αλλά και στις μεταβολές των αναγκών της αγοράς.

Αξίες μας αποτελούν ο σεβασμός και η διαφάνεια προς τον πελάτη. Με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών μας, προσφέρουμε έργα σύγχρονα, λειτουργικά και οικονομικά με την ενσωμάτωση υλικών υψηλών προδιαγραφών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΜΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΡΓΟΜΑΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.